Inackordering

Inackordering

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget i din hemkommun. Studerar du på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök om inackorderingstillägg

Sista ansökningsdag för inackorderingstillägg är den 13 augusti aktuellt läsår.

Ansök om inackorderingstillägg (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om inackorderingstillägg (blankett) Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Villkor för inackorderingstillägg

För läsåret 2024/2025 gäller följande villkor för att få inackorderingstillägg:

  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
  • du ska vara född 2005 eller senare
  • du ska ha en restid på minst två timmar/studera utanför Sörmlands län
  • du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du får busskort
  • du får inte vara andrahandsmottagen, vilket innebär att utbildningen du sökt finns i din hemkommun (frisök).

Utbetalning och belopp

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet för 2024 och är 1910 kronor per månad. Tillägget betalas endast ut för den tid du har studerat och varit inackorderad. Du får betala tillbaka för mycket utbetald ersättning.

Tillägget kan sökas för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Utbetalning sker runt den 15 varje månad från och med september till och med maj.

Mer information om inackorderingstillägg

Om du vill ha mer information om inackorderingstillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-568 70.