Handlingsplan mot frånvaro

Allmän information för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan.


Frånvaro från undervisningen kan vara ett tecken på neuropsykiatrisk eller studiemässig problematik, att eleven inte förstår ämnet eller har bristande tillit till sin förmåga. Frånvaron kan orsakas av brister i skolorganisationen eller otrivsel i skolan orsakad av dåliga relationer med kamrater eller lärare.
Svåra förhållanden i hemmet, stress, alkohol- eller drogmissbruk och fysisk/psykisk sjukdom kan vara ytterligare orsaker till hög frånvaro.


På gymnasieskolan kan orsaken även vara att en elev inte har kommit in på sitt förstahandsval eller har valt ett program som inte stämmer med förväntningarna. Många elever har med sig ett mönster av hög frånvaro under lång tid i grundskolans senare år vilket kan vara svårt att bryta. De eleverna har också ofta sämre kunskapsmässiga förutsättningar att klara studier på gymnasieskolan vilket kan leda till minskad motivation och ökad frånvaro.

Handlingsplan mot frånvaro i fulltext

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*