Bibliotekets mål och handlingsplan

KTCs biblioteks mål har utarbetats i samarbete med gymnasiebibliotekarier samt i samråd med länsbiblioteken i Sörmland och Västmanland. Syftet har varit att skapa tydliga mål för verksamheten vid länens gymnasiebibliotek.

Bibliotekets mål och handlingsplan 

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*