Handlingsplaner

Här har vi samlat skolans handlingsplaner. Samtliga planer ses över under sommaren, du hittar alltid den senaste versionen här på webben.

Är det något du saknar eller funderar över kan du kontakta oss på:

Telefon: 0150-574 30
E-post: duveholmsgymnasiet@katrineholm.se

 • Elever med behov av särskilt stöd

  För att ge elever med dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter samma möjligheter som övriga elever inom Duveholmsgymnasiet att klara sina studier ska dessa elever ha rätt till kompensatoriska åtgärder.
 • Bibliotekets mål och handlingsplan

  Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande.
 • Olycka och kris

  Erfarenheten visar att tidiga insatser i den naturliga miljön gör att de drabbade snabbare kan återgå till det normala, till att fungera som "vanligt" igen, efter en krisartad händelse.
 • Hot och våld

  För att skapa en trygg arbetsmiljö både för elever och personal är det viktigt att motverka förekomsten av beteenden som kan innebära fara för annan person.
 • Handlingsplan mot frånvaro

  Utbildningen i gymnasieskolan är en frivillig skolform. Har en elev börjat studera i gymnasieskolan finns dock krav på deltagande i undervisningen.
 • Alkohol och droger

  Gymnasieskolan i Katrineholm ska vara drogfri. Som elev får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i berusat/påverkat tillstånd.
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Utgångspunkten är att alla elever i skolan ska behandlas likvärdigt. Skolan ska vara en trygg miljö för alla elever. Skolan ska därför bedriva ett aktivt arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling.
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*