Elevkår

Elevkåren finns för att eleverna på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ska ha ett större inflytande över sin skola! Elevkåren fungerar som elevernas intresseorganisation på skolan och arbetar för att ständigt öka trivseln och elevinflytandet. Ungefär en gång i månaden har elevrådet stormöte. Elevkåren består av frivilliga representanter från varje klass.

Kåren är en självständig organisation och har som syfte att ge alla elever en bättre skolgång. Det gör vi genom att följa våra fyra grundpelare. Vi är sedan fyra år tillbaka stolta medlemmar i Sveriges Elevråds Centralorganisation (www.sverigeselevrad.se), en paraplyorganisation för elevråd och elevkårer i Sverige.

Kårstyrelsen har möte en gång i veckan och en gång i månaden samlas medlemmarna och styrelsen i matsalen för att äta frukost tillsammans, diskutera, planera och umgås. Medlemskapet är gratis och alla är välkomna att ansluta sig.

Vill du bli medlem, veta mer eller bara hälsa på kontaktar du oss på elevrad.duveholm@edu.katrineholm.se, alternativt söker du upp oss i elevkårens rum som du hittar till vänster innanför huvudingången. Där finns också vår postlåda.

Våra fyra grundpelare:
Social verksamhet – vi ordnar allt från tävlingar i att äta pannkaka och lekar till skolfester och mösspåtagning för studenterna.

Serviceverksamhet – vill du ha hjälp när du ska köpa din studentmössa, eller skulle du vilja få rabatt i cafeterian eller på skolfester. Elevkårens Studentkommitté hjälper oss med detta.

Föreningsarbete – det är fritt fram för alla elever att starta en förening, det kan t ex vara en fikaförening, fotbollsförening, mangaklubb eller om du har en egen idé. Föreningarna kan få ekonomiskt stöd och annan hjälp av styrelsen.


Påverkansarbete – vi driver frågor som ligger i medlemmarnas intresse. Det kan handla om vilka prioriteringar som skolan ska göra inom de områden där elever har möjlighet att påverka, hur ordningsregler ska formuleras eller vilka 16 aktiviteter som ska anordnas. En gång i månaden träffar vi våra rektorer och diskuterar.

Elevkårens styrelse

Ordförande - Kajsa Olovsson
Vice ordförande - Josefin Hübbert
Eventansvarig - Lisa Karlsson
Ledamot - Viktoria Haziri
Ledamot - Rama Ardalan
Ledamot - Frida Zetterstrand
Ledamot - Petra Ankarsteen
Ledamot - Julia Kristensson 

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*