Rutiner vid frånvaroanmälan

I Pingpong ska vårdnadshavare eller myndig elev anmäla sjukfrånvaro. (Observera att det endast är frånvaro p.g.a sjukdom som kan anmälas. All övrig frånvaro skall ansökas om på avsedd blankett). Anmälan om sjukfrånvaro måste göras innan klockan 08.30 samma dag.

Om du blir sjuk under skoldagen och måste gå hem skall du söka upp din mentor eller annan lärare och meddela detta. Vilrum finns utanför skolsköterskeexpeditionerna.

Vårdnadshavare loggar in med bankID/e-legitimation på www.larknuten.se och anmäler frånvaro direkt i Lärknuten på elevens schema. När man loggar in finns information på startsidan, hur man anmäler frånvaro för sitt barn.

Vårdnadshavare som ännu inte har bankID/e-legitimation gör frånvaroanmälan till elevens mentor via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida www.duveholmsgymnasiet.se under rubriken Kontakt – Arbetslag.

Vid sjukdom längre än 7 dagar ska eleven lämna läkarintyg.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Länk till Lärknuten