Sammanträdesplan

Sammanträdesplanen innehåller de beslutade sammanträdesdagarna under 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder, utskotten och kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*