Högskoleprovet

Om du har skrivit högskoleprovet placeras du automatiskt ytterligare i en urvalsgrupp när du söker en utbildning som du är behörig till. Normalt går minst en tredjedel av nybörjarplatserna på högskolan till dem som har ett resultat från högskoleprovet. Konstnärliga utbildningar är ett undantag. Du kan välja Katrineholm som provort.

Förbered dig inför provet

Högskoleprovet mäter de kunskaper och färdigheter som är viktiga för studier vid universitet och högskola. Det är alltså inget personlighetstest. Ju bättre förberedd du är, desto bättre resultat kan du få.

Anmälan

Nästa anmälningsperiod öppnar den 16 augusti 2022 och stänger den 23 augusti 2022. I anmälan väljer du provort. Du kan skriva provet i Katrineholm.

Provtillfällen 2023

25 mars 2023 - ansökan är öppen 10-17 januari

22 oktober 2023 - ansökan är öppen 15-22 augusti

Vad krävs?

För att få skriva högskoleprovet i vår måste du antingen fylla minst 18 år under 2022 eller ha börjat gymnasiet före 16 års ålder och gå vårterminen på årskurs två. Regeringen tog beslut om denna åldersbegränsning redan 2018 och ändringen gäller från och med den 1 januari 2022.

Vad kostar det?

Det kostar 450 kronor att skriva provet.