Samkraft

31 mars 2023 startade Viadidakt ett helt nytt EU-projekt, där vi ska vi ska stötta personer med ekonomiskt bistånd.

EU-flagga med texten: Finansieras av Europeiska unionen

Projektbeskrivning

Samkraft bedrivs av Viadidakt i samarbete med socialförvaltningen och med medfinansiering av Europeiska unionen (EU). Projektet syftar till att hitta en samverkansform där alla instanser som möter personer med långvarig ekonomiskt bistånd kan samla krafter och erbjuda rätt stöd till rätt individ.

Nuläge

Rekrytering av första deltagargrupp är nu klar. Vi har 12 personer som bor i Katrineholm eller Vingåker och som har tackat ja till att vara med. Projektteamet som består av arbetsterapeut, kurator, socialsekreterare och koordinator har börjat träffa projektdeltagare för djupgående kartläggning. Teamet kommer inom kort att utökas med en psykolog som bidrar till få en helhetsbild av deltagares förutsättningar.

Förutom individuella samtal med projektpersonal kommer deltagarna även kunna gå på workshop/studiecirklar, föreläsningar, hälsofrämjande aktiviteter, studiebesök samt kombinera med praktik på Viadidakt. Alla aktiviteter anpassas utifrån deltagarens situation och har som mål att uppnå stegförflyttning mot arbete, utbildning och bättre hälsa.

Arbetet med att förankra projektet och hitta nya samarbetspartners pågår.

Målsättning

Vår målsättning är att projektets multifunktionella medarbetare tillsammans med deltagarna kommer att hitta vägen framåt och bidra till ett friskare och mer inkluderande Katrineholm.

Projekttid

Projektet startar 31 mars 2023 och avslutas 31 mars 2026.

En person framför en stor vit stenbyggnad.
Projektledare Senait Asmerom Abraha.