Samkraft

31 mars 2023 startade Viadidakt ett helt nytt EU-projekt, där vi ska vi ska stötta personer med ekonomiskt bistånd.

EU-flagga med texten: Finansieras av Europeiska unionen

Projektbeskrivning

SamKraft är ett projekt som Viadidakt förvaltning bedriver med finansiering av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet syftar till att skapa bättre stöd för individer som har svårt att ta sig in eller tillbaka på arbetsmarknaden. Stort fokus läggs på att upptäcka psykisk ohälsa samt effektivisera arbete med samverkande partners.

Projektpersonal bestående av projektledare, koordinator, arbetsterapeut, kurator samt socialsekreterare är anställda i Katrineholms kommun.

Nuläge

Sedan projektstart i mars 2023 har 32 personer från både Katrineholm och Vingåker deltagit i projektet, varav 18 är aktiva idag. Majoriteten är kvinnor och samtliga har pågående kontakt med vården. Projektdeltagare har fått stöd genom utredande samtal, hälsokommunikation på olika språk, studiecirklar i växtodling och sömnad/stickning, praktik inom handel och äldreboende samt föreläsningar om psykisk ohälsa.

Projektets huvudmål är att matcha deltagare till rätt aktivitet som erbjuder personlig utveckling och ökar möjligheter till arbete. Matchningen ska vara ett direkt resultat av djupare samarbete mellan enheterna för arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt bättre samverkan med berörda aktörer. Arbetssättet som utvecklas under projektets gång ska bidra till snabbare och effektivare stöd samt mer träffsäkra planeringar för personer som uppbär försörjningsstöd.

Hittills har 14 deltagare avslutats, varav 8 till anställning, aktiv planering med Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsinsats genom kommunen eller vidare utredning på vården. 12 deltagare har fått extra stöd i kontakt med vården och flera fått remisser till olika specialistmottagningar.

Multifunktionella team har i andra liknande projekt identifierats som en framgångsfaktor och det är något som lyfts även i SamKraft. De olika professionerna som jobbar i projektet, tillsammans med psykologkonsulter som genomför screening för psykisk ohälsa, kompletterar bilden över individens förutsättningar och delar på arbetsuppgifter utifrån stödbehov.

Projekttid

Projektet pågår mellan 1 mars 2023 - 28 februari 2026.

En person framför en stor vit stenbyggnad.
Projektledare Senait Asmerom Abraha.