Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker.

Under nämnden lyder förvaltningen som heter Viadidakt. Nämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare från de två kommunerna Katrineholm och Vingåker.

Nämndens ledning 2024

Ordförande

Helena Gärtner (M), Katrineholm
Mejl: helena.gartner@katrineholm.se

Vice ordförande

Anders Sjöholm (M), Vingåker
Mejl: fredrik.andersson@vingaker.se

Andre vice ordförande

Dag Dunås (KD), Katrineholm
Mejl: dag.dunas@katrineholm.se

Kontakt

Viadidaktnämnden

Skicka post:
Viadidaktnämnden
Kullbergska huset
641 80  Katrineholm