Studieplan

I Edlevo ser du Studieplanen. En individuell studieplan är ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning. (Inom gymnasieskolans nationella program är stora delar av utbildningen givna ut ifrån det program eleven går på.)