Överflyttning

I vår e-tjänst kan du ansöka om överflyttning till en annan förskola.

Vanliga frågor & svar

Kan jag byta förskola i samma område?

Ja, du kan byta till en annan förskola, men det sker i sådana fall efter en dialog med förskolecheferna på de båda förskolorna.

Kan jag byta förskola till ett annat område?

Ja, du kan ansöka om att byta till en annan förskola i ett annat område, men innan du ansöker måste du ta kontakt med förskolechefen på den förskola som ditt barn går på.

Hur lång tid kan det ta att bli flyttad?

Det beror på anledningen till varför du vill flytta och om det finns lediga platser på förskolan som du önskar bli flyttad till.