Skolbyte

I vår e-tjänst kan du ansöka om skolbyte

Vanliga frågor & svar

Ansöker jag om Skolbyte vid byte till annan skola inom kommunen?
Ja, du ansöker då om att byta till en annan grundskola i Katrineholms kommun i e-tjänsten Skolbyte. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte.

Ansöker jag om Skolbyte vid byte till friskola inom kommunen?
Ja, men först måste du kontakta friskolan du är intresserad av. Därefter ansöker du om att byta i e-tjänsten Skolbyte. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte.

Ansöker jag om Skolbyte vid byte till skola i annan kommun?
Nej, om du fortfarande är folkbokförd i Katrineholms kommun, men vill byta till en grundskola utanför kommunen, måste du anmäla Utflytt så att vi kan avsluta ditt barns skolplats.

Du måste också kontakta den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.Om ditt barn får plats på en skola i en annan kommun behöver du även fylla i och skicka in blanketten Ansökan om skolgång och kryssa i annan kommun. Blanketten finns att hämta på Kontaktcenter Länk till annan webbplats. eller i receptionen på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19.

Varför måste båda vårdnadshavarna signera med e-legitimation?
Vid gemensam vårdnad måste vårdnadshavarna gemensamt ta beslut i frågor som gäller barnets vårdnad, enligt föräldrabalken 6 kap. 13 § (1949:381).

För att till exempel ansöka om plats i skola eller anmäla utflytt måste därför båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande med e-legitimation vid gemensam vårdnad.