Inackorderingstillägg

I vår e-tjänst kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Vanliga frågor & svar

Vem kan ansöka om inackorderingstillägg?

Den som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad.

Vad gäller stödet?

Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Vad är det för villkor för inackorderingstillägg?

För läsåret 2019/2020 gäller följande villkor för att få inackorderingstillägg:

  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
  • du ska vara född 2000 eller senare
  • du ska ha en restid på minst två timmar/studera utanför Sörmlands län
  • du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du får busskort
  • du får inte vara andrahandsmottagen, vilket innebär att utbildningen du sökt finns i din hemkommun (frisök).