Schema

I vår e-tjänst Tempus anmäler du schemat för ditt barn.

Vanliga frågor & svar

Måste jag ändra hela schemat om jag vill ändra tiden för en dag?

Nej, du behöver inte ändra grundschemat utan det räcker att du kopierar tidigare schema och ändrar just för den dagen.

Stora schemförändringar kräver upp till fyra veckors framförhållning.

Kan jag kopiera ett schema till ett annat barn?

Ja, du kan kopiera ett inslagt schema till ett annat barn. Välj Kopiera veckor, du får då frågan om du vill kopiera veckor eller kopiera från ett annat barn.