Anmäl ledighet

I vår e-tjänst anmäler du ledighet för enstaka dagar, flera dagar eller återkommande dagar utan att ändra grundschemat.

Vanliga frågor & svar

Måste jag få beviljat att mitt barn ska vara ledigt?

Nej, du behöver inte bli beviljad ledighet för ditt barn som går i förskola eller på fritidshem.

Kan jag redigera min ledighet?

Ja, du kan redigera din ledighet. Klicka på Ledighet och därefter på Redigera. Ändra ledigheten och klicka därefter på Spara.

Kan jag ta bort en inlagd ledighet?

Ja, du kan ta bort en inlagd ledighet. Klicka på Ledighet och därefter Ta bort. Bekräfta att du vill ta bort ledigheten. Om du tar bort en ledighet med kort varsel, tänk gärna på att höra av dig till förskolan.

Måste jag ändra mitt schema om jag lagt in ledigt enstaka dag?

Nej, du behöver inte ändra ditt grundschema för att du ska vara ledig vid enstaka dag.