Anmäl ledighet

I vår e-tjänst anmäler du ledighet för enstaka dagar, flera dagar eller återkommande dagar utan att ändra grundschemat.

Vanliga frågor & svar

Måste jag få beviljat att mitt barn ska vara ledigt?

Nej, du behöver inte bli beviljad ledighet för ditt barn som går i förskola eller på fritidshem.

Kan jag redigera en anmäld ledighet?

Ja, du kan redigera en anmäld ledighet. Klicka på Ledighet och därefter på Redigera. Ändra ledigheten och klicka därefter på Spara. Personalen får då en notis om att du har gjort en förändring.

Kan jag ta bort en inlagd ledighet?

Ja, du kan ta bort en inlagd ledighet. Klicka på Ledighet och därefter på Ta bort. Bekräfta att du vill ta bort ledigheten. Personalen får då en notis om att du har gjort en förändring.

Måste jag ändra mitt schema om jag lagt in ledigt enstaka dag?

Nej, du behöver inte ändra ditt grundschema för att du ska vara ledig vid enstaka dag.