Skolansökan

Om du flyttar in till Katrineholms kommun eller vill att ditt barn ska gå i någon av våra skolor, så behöver du ansöka om plats i grundskolan för ditt barn. I vår e-tjänst kan du ansöka om skolplacering.

Vanliga frågor & svar

Vem fattar beslut om skolplacering?
Alla beslut om skolplaceringar fattas av respektive rektor. Har du frågor om ditt barns skolplacering, kontakta rektorn på den skola som barnet har sökt till..

Varför måste båda vårdnadshavarna signera med e-legitimation?
Vid gemensam vårdnad måste vårdnadshavarna gemensamt ta beslut i frågor som gäller barnets vårdnad, enligt föräldrabalken 6 kap. 13 § (1949:381).

För att till exempel ansöka om plats i skola måste därför båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande med e-legitimation vid gemensam vårdnad.