Resetillägg

I vår e-tjänst kan du ansöka om resetillägg.

Vanliga frågor & svar

Vem kan ansöka om resetillägg?

Den som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg.

Vilka är villkoren för resetillägg?

För läsåret 2019/2020 gäller följande villkor för att få resetillägg:

  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
  • du ska vara född 2000 eller senare
  • du ska studera utanför Sörmlands län
  • du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort
  • du måste styrka dina resor med biljetter eller motsvarande (gäller studerande på friskolor)