Ledighet

I vår e-tjänst kan du göra en ledighetsansökan för en eller flera dagar.


Ansök om ledighet i Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Så här gör du Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

App

Det finns en vårdnadshavar-app för Skola24 schema och frånvaro. Appen heter Skola24 och finns både för iOS (iPhone/iPad) och Android.

Ladda ner appen i AppStore för iOS (iPhone/iPad) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appen i Google Play för Android Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor & svar

Måste båda vårdnadshavarna godkänna ledigheten?

Ja, den ena vårdnadshavaren ansöker om ledighet och den andra vårdnadshavaren måste gå in och godkänna ansökan.

Hur lång tid tar det att få min ansökan godkänd?

Det är skolan som godkänner eller avslår ledighet. Om du undrar hur det går med din ansökan så ta kontakt med ditt barns mentor eller rektor..

För grundskola gäller

Mentor/rektor kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen tar mentor/rektor hänsyn till bland annat frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

För gymnasieskola gäller

Grunden är att skolan ska ge eleven ledigt när denne behöver vara frånvarande av tvingande skäl. Sådana skäl kan vara sjukdom eller sociala skäl, alltså orsaker som även ger en anställd rätt till ledighet.

Om skolan ska kunna ge eleven ledigt i andra fall, måste skolan kunna bedöma att ledigheten är viktigare för elevens utveckling och studier än att gå i skolan. Ledighet vid nationella prov och andra examinationer kan inte beviljas. Ledighet beviljas i regel för obligatoriska moment under körkortsutbildning (Risk 1, Risk 2, uppskrivning och uppkörning). Dock aldrig för körlektioner

Gymnasieskolan beviljar inte ledighet för semesterresor eller arbete.