Ledighet

I vår e-tjänst kan du göra en ledighetsansökan för en eller flera dagar.


Ansök om ledighet i IST Ledighetsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor & svar

Kan jag få notifieringar via e-post om hur det går med min ledighetsansökan?

Ja, du kan få notifieringar via e-post om du anger din e-postadress under Mina kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Måste båda vårdnadshavarna godkänna ledigheten?

Ja, den ena vårdnadshavaren ansöker om ledighet och den andra vårdnadshavaren måste gå in och godkänna ansökan.

Hur lång tid tar det att få min ansökan godkänd?

Det är skolan som godkänner eller avslår ledighet. Om du undrar hur det går med din ansökan så ta kontakt med ditt barns mentor eller rektor..

För grundskola gäller

Mentor/rektor kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen tar mentor/rektor hänsyn till bland annat frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

För gymnasieskola gäller

Grunden är att skolan ska ge eleven ledigt när denne behöver vara frånvarande av tvingande skäl. Sådana skäl kan vara sjukdom eller sociala skäl, alltså orsaker som även ger en anställd rätt till ledighet.
Om skolan ska kunna ge eleven ledigt i andra fall, måste skolan kunna bedöma att ledigheten är viktigare för elevens utveckling och studier än att gå i skolan.
Till exempel kan semesterresor eller arbete nästan aldrig vara en giltig frånvaroorsak.