Publicerad:

Sfi-läraren Hans Midbjer prisas för sina insatser på Viadidakt

Viadidaktpriset dela ut för att uppmärksamma medarbetare för goda initiativ och insatser under det gångna året. Årets pristagare är Hans Midbjer på Komvux.

Två personer grönskan med diplom och blommor.

Hans Midbjer hyllades för sina insatser under en arbetsplatsträff på Komvux under onsdagen. Viadidaktnämndens ordförande Helena Gärtner (M) delade ut diplom och blommor och läste motiveringen:

Med elevens behov i centrum och utveckling som drivkraft har Hans framgångsrikt undervisat inom sfi. Högt ställda förväntningar på både elever och sig själv har varit ett lyckat koncept för goda resultat. Hans har också visat att utveckling genom digitalisering inte är en generationsfråga, utan en inställningsfråga.

Hans Midbjer, som samtidigt går i pension, möttes av arbetskamraternas jubel och applåder under prisutdelningen.

– Först av allt vill jag tacka för det fina priset och den hedrande motiveringen. Sedan vill jag fråga er: "Vet ni lärare och advokater har gemensamt? - De älskar att tala!"

Hans berättade att han jobbat som lärare i 44 år, men att han inte tänkte prata så länge, inte mer än 4,4 minuter. Sedan delade han med sig av några väl ord om sin tid på Viadidakt.

– Ska man stanna länge i det här yrket så måste man känna glädje. Det finns två stora källor till glädje för min del. Den första källan är ni, mina arbetskollegor. Jag har haft många roliga stunder med er, med många roliga samtal och diskussioner. Den andra källan tror jag att ni kan gissa, det är ju våra elever. Eleverna ger så mycket och vi måste värna om våra elever. Jag har haft äran att under många år ha många fantastiskt duktiga och trevliga elever. Jag har mött allt från proffessorer, ambassadörer, kända författare, sportstjärnor, läkare och lärare. Jag har också haft bönder och dem som aldrig har gått i skolan, säger Hans Midbjer.

Prissumman är totalt 15 000 kronor och pengarna ska användas till en aktivitet som kommer verksamheten tillgodo. Vad det blir för aktivitet, lämnar Hans över till sitt arbetslag att bestämma.

En person med diplom och blommor framför en lektionssal med många människor.

Om Viadidaktpriset

Viadidaktnämndens årliga utmärkelse, Viadidaktpriset, utdelas som ett sätt att uppmärksamma medarbetare för goda initiativ och insatser under det gångna året. Syftet med priset är att därigenom bidra till ökad måluppfyllelse.

Kriterier

Priset utdelas utifrån något av följande kriterier:

  • arbetsprestation av särskild betydelse för verksamheten
  • insats som bidragit till ökad kvalitet eller måluppfyllelse för verksamhetens elever/deltagare
  • insats som bidragit till förbättrad arbetsmiljö eller ökad arbetsglädje.

Vem kan få priset?

En, eller flera medarbetare tillsammans, inom Viadidakt kan få priset. Alla anställda inom Viadidakt har möjlighet att föreslå pristagare eller själva ansöka om utmärkelsen. Viadidaktnämnden beslutar vem/vilka som får ta emot priset.