Publicerad:

Viadidakt får en egen ny nämnd

Viadidakts framtida organisation är klar, de får en egen nyinrättad nämnd. Majoriteten anser att det finns ett värde av att behålla nuvarande organisationsform, både ur ett ledning- och styrningsperspektiv och ett individperspektiv.

Christer Sundqvist och Johan Söderberg presenterade idag inför media, planerna för Viadidakt.

Christer Sundqvist och Johan Söderberg presenterade idag inför media, planerna för Viadidakt.

Den politiska majoriteten presenterade idag Viadidakts framtida organisation; de får en egen nyinrättad nämnd.

Viadidakt är i dagsläget en gemensam förvaltning och nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Avtalet med Vingåker sades upp förra året med anledningen att Katrineholm självständigt ska ha möjlighet att styra och förfoga över verksamheterna.

– Vår ambition att öka kvaliteten och måluppfyllelse i verksamheten, samt att säkerställa samordningsvinster med andra delar av den kommunala verksamheten och då främst mot gymnasieverksamheten, försörjningsstöd och näringsliv. Kort sagt; mer utbildning och fler jobb. Den nya nämnden kommer ansvara för lärcentrum, vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet. Vi i majoriteten anser att det finns ett värde av att behålla nuvarande organisationsform, både ur ett ledning- och styrningsperspektiv och ett individperspektiv, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi för diskussion med Vingåkers kommun om att förkorta uppsägningstiden så den nya nämnden kan träda i kraft den 1 januari 2024. Uppsägningstiden och namnet på den nya nämnden kommer att beslutas om senast i september 2023, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Uppsägningstiden (avtalet uppsagt 15 december 2022) är 24 månader om inte parterna kommer överens om annat.

Viadidakt nya nämnd kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 15 maj, 2023.

 

Kontakt