Publicerad:

Komvux har testat nya vägar för att fler ska klara studierna på SFI

Som en del i Region Sörmlands projekt ”Vägar till hållbar utveckling” har metoden tjänstedesign prövats på Komvux. Syftet har varit att utforska hur verksamheten kan utvecklas, så att fler elever klarar att fullfölja sina studier på SFI.

Fyra aktiviteter inom tjänstedesign på Komvux

Tjänstedesign innebär att utgå ifrån användarnas behov och drivkrafter för att hitta lösningar som skapar värde – användare och utförare tillsammans. För Viadidakts del innebär det att låta eleverna testa lösningarna som de har varit med och tagit fram.

För verksamheten har det varit intressant och lärorikt att arbeta med tjänstedesign, där fyra olika tester har genomförts efter intervjuer och workshops. Genom att göra eleverna mer delaktiga i utformningen av verksamheten ökar möjligheterna till ett bättre resultat.

Busstur på introduktionskursen

Många elever som gått länge på SFI pratar inte svenska utanför skolans lokaler. Flera elever beskrev att en större kännedom om och delaktighet i samhället skulle vara mer motiverande. Med en hyrd minibuss besökte personal och elever olika platser för hälsovård, rekreation, nöje och sportaktiviteter. Resorna, som genomfördes vid flera introduktionskurser, var väldigt uppskattade.

Studiebesök i riksdagen

17 elever på D-kursen och tre pedagoger reste till Stockholm för ett besök i riksdagen. Studiebesöket gjordes i samband med att eleverna arbetade med politik, partier och riksdagsvalet. Efteråt fick de i uppgift att skriva och berätta om resan.

Utbildning uttalsundervisning i praktiken

Många elever beskrev att rädslan för att säga fel och att uttala fel resulterar i att de undviker försöka om de inte blir tvingade. Flera upplevde att lärare ofta fokuserar mer på det skrivna språket och återkopplingen fick lärarna att enas om att öka variationen i undervisningen.

Nästan samtliga lärare på SFI deltog i endagsutbildningen ”Uttalsundervisning i praktiken” tillsammans med kollegor från Flens kommun. Därefter köptes material in från utbildaren.

Rektors uppfattning är att detta test är det som gett mest värde då det har fått bredast förankring i verksamheten och gett mest positiva effekter på kort tid. Lärarna uppfattar att inlärningen går fortare för flera elever, framförallt på A- och B-kurserna där behovet av att träna uttal är som störst. En lärare säger:

För mig var det självklart att gå över till detta sätt att arbeta. Jag såg fördelarna direkt och det visade sig snabbt också."

Fyra personer med varsin cykel.

Cykelkurs

När klasserna på SFI besökte en jobb- och kompetensmässa i början av mars 2023 fanns det möjlighet att söka sommarjobb. För att få arbete inom hemtjänsten är det nödvändigt att kunna cykla, vilket många elever inom SFI inte kan.

Sju elever från B- och D-kurserna fick träna på att cykla och prata svenska med stöd av fyra pedagoger. Testet utvärderades genom att eleverna fick svara muntligt på frågor efteråt.

Presentation av projektet

Den 26 april klockan 14.00-15.30 hålls ett inspirationstillfälle om verksamhetsutveckling med metoden tjänstedesign. Då presenterar och reflekterar vi över vad vi har gjort för att ta reda på hur fler studerande ska slutföra sina studier på SFI.

Finansiering

Region Sörmlands projekt ”Vägar till hållbar utveckling” finansieras av Tillväxtverket.