Publicerad:

Nästa år erbjuder vi tekniskt basår i samarbete med Linköpings universitet

Är du sugen på en teknisk karriär men har svårt att ta dig till en universitetsstad? Från och med hösten 2023 kan du läsa Linköpings universitets nya tekniska basår i Katrineholm.

Föreläsningar online

Du studerar på heltid på plats på Campus Viadidakt. Din lärare finns tillgänglig online och ger livestreamade föreläsningar till Viadidakts klassrum. Flera gånger varje termin åker du in till Campus Norrköping för att träffa kurskamrater och göra laborationer.

Behörighet och garantiplats

Basåret är ett förberedande kurspaket som ger dig behörighet som minst motsvarar områdesbehörighet A9, det vill säga Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Det gör att du uppfyller tillträdeskraven för att kunna läsa vidare till bland annat civil- eller högskoleingenjör. Om du slutför basåret inom utsatt tid, alltså två terminer, har du möjlighet att få en garantiplats på civil- och högskoleingenjörsprogrammen, kandidatprogram och ämneslärarprogram vid Linköpings universitet.

Basåret ger inga högskolepoäng eller ett nytt meritvärde, utan förutbildningspoäng (fup). Det innebär att om du efter basåret söker till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet så söker du med dina gymnasiebetyg och eventuellt resultat från högskoleprovet.

Fakta om utbildningen

  • Studieort: Katrineholm, Nyköping och Västervik
  • Studiestart: Höstterminen 2023
  • Ansökningsperiod 15 mars - 19 april