Utbildningsmaterial

Framsidan till Boken om Sverige

Materialet som används är boken Om Sverige. Materialet är framtaget av Göteborgs stad och Länsstyrelsen Västra Götaland. Materialet är väl kvalitetssäkrat och används av många kommuner i Sverige.

Ladda ner boken om Sverige på olika språk

Om Sverige på arabiska

 Digital lärobok      

Om Sverige på dari

       

Om Sverige på engelska

       

Om Sverige på franska

       

Om Sverige på persiska

       

Om Sverige på ryska

       

Om Sverige på somaliska

Digital lärobok  Ljudbok    

Om Sverige på sorani

       

Om Sverige på spanska

       

Om Sverige på svenska

       

Om Sverige på thailändska

       

Om Sverige på tigrinja

       

I samarbete med Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar Viadidakt för översättningar av boken Om Sverige.

Materialet finns även tillgängligt för nedladdning på informationsverige.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*