Ansökningsperioder och viktiga datum

Uppslagen månadskalender på ett bord

Här listas aktuella ansökningsperioder och andra viktiga datum att hålla koll på.

 


Ansökan till utbildningar och kurser på grund- och gymnasienivå


1 juni - 30 juni 2018

Ansökan till yrkesutbildning inom hotell och servering. Läs mer om Grundläggande hotell- och serveringsutbildning


1 september - 15 september 2018

Ansökan till kurser på distans (yrkesutbildningar, enstaka kurser och hela kurspaket) med start i oktober 2018. Utbildningsanordnare är NTI och KUI.

Gå till NTI:s utbildningar (Flera yrkesutbildningar, enstaka kurser och hela kurspaket)

Gå till KUI:s utbildningar(Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet)

Ansökan till distanskurser på grundläggande nivå är alltid öppen och kan göras löpande. Kursstart är var 10:e vecka.


15 oktober - 15 november 2018

Ansökan till yrkesutbildningar och grund- och gymnasiekurser (platsbundet och distans) med start i januari 2019.


15 december - 31 december 2018

Ansökan till restplatser (lediga platser) för platsbundna grund- och gymnasiekurser.


Anmälan till prövning


1 januari-28 februari 2019

Ansökningsperiod för att göra en prövning. En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och därefter redovisar dina kunskaper skriftligt och/eller muntligt för en lärare som betygsätter dig.


Ansökan till högskola och universitet


17 september - 15 oktober 2018

Ansökningsperiod för kurser och program för högskolor och universitet som startar våren 2019. Ansök via antagning.se.


3 december 2018

Sista kompletteringsdag. Dubbelkolla i god tid innan sista kompletteringsdag så att dina betyg och meriter finns på ”Mina sidor” på antagning.se.


Ansökan till yrkeshögskola och folkhögskola


Gå in på yrkeshogskolan.se eller på folkhogskola.nu för att se kursutbud, ansökningstider och sista kompletteringsdagar för olika utbildningar.


Anmälan till högskoleprovet


15 augusti - 2 september 2018

Anmälan till högskoleprovet. Anmäl på studera.nu/hogskoleprovet. Provet skrivs den 21 oktober.

 


Datum för betyg och kompletteringar


Du som studerar under hösten 2018 och som sökerhögskola/universitet med start våren 2019

Pågående kurser behöver vara klara senast 16 november. Sista kompletteringsdag för högskola/universitet är den 3 december. Du ansvarar för att informera din lärare om detta datum samt planera för att betyget ska vara klart i god tid innan sista kompletteringsdag. Kom ihåg att beställa utskrift av betygsdokument. Kontakta någon av Viadidakts receptioner för att få hjälp med detta.

Slutbetyg och examensbevis

Ska du sammanställa ett slutbetyg eller ett examensbevis? Då måste du säga till oss på Viadidakt i god tid, senast tre veckor innan sista kompletteringsdag, så att vi hinner se över din planering och samla in de dokument som behövs. Från och med 1 juli 2020 kan endast examensbevis (eller utdrag ur betygskatalog) utfärdas. Detta innebär att du har fram till och med våren 2020 på dig att läsa mot slutbetyg.


Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Viadidakts studie- och yrkesvägledning
Telefon:
Katrineholm 0150-48 80 90,
Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*