Katrineholms

platsstrategi

KATRINEHOLM - EN ENKEL OCH UTFORSKANDE PLATS

Katrineholm har en ny strategi för platsutveckling, en gemensam plan för hur vi ska utveckla vår plats mot framtiden. Detta för att attrahera fler att besöka, etablera sig eller flytta hit. Besökare stärker det lokala näringslivet. Personer som flyttar hit stärker samhällsekonomin. Nya företag skapar arbetstillfällen. En attraktiv stad är positivt för oss alla.

Med fötterna i den sörmländska bördiga jorden och blicken fäst på framtiden hittar du oss. Här tar vi vara på det vi har och utvecklar det vidare. Det kan handla om hur Tears tog glamrocken och nya könsuttryck in på en snäv rockscen. Eller hur vi efter burdusa industrinedläggningar rest oss som en Fenix och idag har ett diversifierat och starkt näringsliv.

Vi har ett öppet sinne och tänker i flera dimensioner. I navet av två stambanor och med kullagret i våra gener faller det sig naturligt. Stolta över att ha varit centrum för kampen om ett jämlikare samhälle. Med hjärtat i naturen och ett arv från jordbrukssamhället. Idag uttrycks det genom hög innovationshöjd inom gröna näringar, spännande konst i det offentliga rummet, Fogelstads levande medborgarskola, initiativet Lyckliga Gatorna som ger unga en känsla av delaktighet och Komtek som mötesplats för utveckling och skapande.

Influerade av Norrköping. Inspirerade av Stockholm. Våra progressiva grannar som smittar av sig med sin urbanitet och energi. Men som komplement till det urbana och moderna, tittar dagligen det enkla och småskaliga Katrineholm fram. Vardag och förskolelämning. Busspendling och cykelstråk. Självdistans och småstadsbalans. Ibland tar det enkla och avskalade mer plats, ibland drömmer vi loss och utforskar tillsammans. Sammanhanget får avgöra och vi gör det på vårt sätt.

Vi driver mot framtiden, på väg att bli kända för något nytt. För kombinationen av slott och offentlig konst. För trädgårdar och kreativa platser i staden och på landsbygden. För en bubblande stadskärna, matinnovationer och ett näringsliv som vill framåt. Skapande, experimentell och oväntad. Men också småskalig, enkel och inkluderande.

Vi är enkla och vi utforskar. Vi är Katrineholm.