Validering och prövning samt bedömning av utländsk utbildning

Validering eller prövning innebär att du genomför tester och prover för att få behörighet, intyg eller betyg.

Validering – när du vill dokumentera dina yrkeskunskaper

Validering är ett sätt för dig att nå kompetens på kortare tid och till en mindre kostnad. Du som har odokumenterade kunskaper från yrkeslivet har möjlighet att validera. Det innebär att dina kunskaper identifieras, värderas och dokumenteras. När du valideras mot befintliga kurser får du betyg.

Vid yrkesvalidering är det branschens dokument som gäller, till exempel yrkesbevis eller gesällbrev. Det kan även bli aktuellt med ett intyg på validerade kurser.

Validering kan innebära att du behöver komplettera med vissa kurser för att nå målet men du behöver inte genomgå en hel utbildning.

Validera dina vårdkunskaper

Du som har arbete inom vård och omsorg men saknar fullständiga betyg har möjlighet att komplettera med utbildning som ger dig behörighet motsvarande omvårdnadsprogrammet.

Prövning – när du vill höja eller skaffa dig betyg

Har du inte blivit antagen till gymnasial vuxenutbildning finns möjligheter att på annat sätt skaffa dig kunskaper och betyg - du kan göra en prövning. Skulle du vilja komplettera för att göra dig behörig, höja ditt betygssnitt eller få bort dina Icke Godkända (IG eller F) betyg? Då kan prövning vara något för dig.

Gör en prövning

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och därefter redovisar dina kunskaper skriftligt och/eller muntligt för en lärare som betygsätter dig. Dessa ordnas några gånger per läsår på den kommunala vuxenutbildningen i respektive kommun. Du kan även vända dig till våra gymnasieskolor.

Nästa anmälningsperiod för att göra prövning hos oss är inte bestämd ännu men meddelas så snart som möjligt. Att göra en prövning kostar 500 kronor. Du kan endast göra en prövning i de ämnen som går att läsa platsbundet hos oss på Viadidakt.

Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och det kan vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb.

UHR bedömer:

  • utländsk gymnasieutbildning
  • utländsk eftergymnasial yrkesutbildning
  • utländsk akademisk utbildning

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige (till exempel läkare, sjuksköterska eller om du vill ha lärarlegitimation).

Sjukvårdspersonal

Du som är läkare eller sjukvårdspersonal kan vända sig till Socialstyrelsen för validering/bedömning.

Lärare

Har du utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Kontakt