Stöd i dina studier

Vi har stödfunktioner för dig som upplever att du behöver stöd i dina studier oavsett om du studerar platsbundet eller på distans. Om du vill studera i lugn och ro kan du använda vår studio.

Stödcentrum ersätter tidigare verksamheter

Loftet, Bron och Viadukten ersätts av Stödcentrum från och med 1 januari 2022. Det är en gemensam stödverksamhet för alla studieformer på Vuxnas lärande.

Kontakt

Speciallärare

Åsa Karlsson
Mejl: Asa.Karlsson@viadidakt.se

Speciallärare

Ina Leffler
Mejl: Ina.Leffler@viadidakt.se

Speciallärare

Marie Nilsson
Mejl: Marie.Nilsson1@viadidakt.se

Lärare:

Peter Johansson
Mejl: Peter.Johansson1@viadidakt.se

IT-amordnare

Linus Kypengren
Mejl: Linus.Kypengren@viadidakt.se

I studion finns datorer och arbetsplatser. Både du som läser platsbundet och du som läser på distans är välkommen.

Studion finns i Röda huset på Kungsgatan 19 i Katrineholm. Ingång är från innergården mitt emot Vita huset. Studion finns på plan 3 i sal E2. Studion har öppet måndag-fredag klockan 8-16.