Extra stöd i dina studier

För dig som upplever att du behöver stöd i dina studier eller för dig som behöver studera i lugn och ro, finns Viadidakts stödenheter Loftet och Studio.

Loftet

För dig som upplever att du behöver stöd i dina studier

Vi stöttar dig i dina ämnen. För att veta vad just du behöver hjälp med börjar vi alltid med att träffas för ett samtal. Antagning sker i mån av plats.

Du söker till Loftet genom att kontakta någon av oss här nedan.

Stöd i matematik:
Roshan Saymirza
Mejl: roshan.saymirza@viadidakt.se
Telefon: 073-745 66 39

Stöd till dig som har ett annat modersmål än svenska:
Peter Johansson
Mejl: peter.johansson1@viadidakt.se
Telefon: 070-45 47 253

Stöd till dig som har dyslexi, annan funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Här finns också möjlighet att få en pedagogisk dyslexiutredning:
Margareta Wide-Walfridsson
Mejl: margareta.wide-walfridsson@viadidakt.se
Telefon: 072-58 04 906

Du kan även komma upp till oss utan att boka tid. Både du som läser platsbundet och du som läser på distans är välkommen.

Studio

För dig som behöver någonstans att sitta och studera i lugn och ro

I studion finns datorer och arbetsplatser. Både du som läser platsbundet och du som läser på distans är välkommen.

Öppettider

Måndag-fredag klockan 8-16.