Ungdomstorget

Viadidakts ungdomstorg är för ungdomar och unga vuxna från 16 till och med 24 år, som är utan arbete eller studier, i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Kontakt

Arbetsmarknadscoach

Johanna Bergström

Arbetsmarknadscoach

Charlotte Tärnblom

Arbetsmarknadscoach

Mathias Andersson

Studiecoach

Kayse Shafec

Telefon: 0150-577 20