React EU Ung comeback

1 april 2022 startade Viadidakt ett helt nytt projekt. Målet är att hjälpa unga att slutföra gymnasiet i syfte att stärka möjligheterna att hitta ett arbete eller studera vidare.

Vad är Ung comeback?

React EU Ung comeback är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, som en del av EU:s hantering av Covid 19-pandemin. Projektet riktar sig till unga som har gått ut gymnasiet med ett studiebevis, men inte har fått någon gymnasieexamen eftersom de saknar godkänt betyg i alla ämnen.

Ungdomstorget är navet för projektet som startade 1 april 2022 och avslutas 30 april 2023. Efter den 1 februari 2023 finns det ingen möjlighet att ta emot nya deltagare.

Så fungerar det

  • Stödet är kostnadsfritt
  • Tillgång till funktioner som studie- och yrkesvägledare, lärare och coach
  • Ungdomarna får stöttning att hitta rätt studieteknik, sätta upp mål och strukturer, för att lyckas i sina studier mot tentamen i de olika ämnena.

Vem kan söka?

Ungdomar som har gått ut gymnasiet med studiebevis under 2020, 2021 eller 2022 och är under 24 år.

Hur söker du till oss?

Är du intresserad av att få stöd via projektet? Kontakta projektledaren så hjälper vi dig. Antalet platser är begränsade och urval kan förekomma.

Ta chansen och stärk dina möjligheter att närma dig arbete eller klivet mot högre studier!

En person står lutad mot en vägg. Bakom finns en graffittitavla.
Projektledare Kayse Shafec.

Finansiering

React EU Ung comeback finansieras av Europeiska socialfonden.

EU flagga