Likabehandlingsplan

Viadidakt har en plan mot diskriminering och kränkande behandling för alla som studerar via oss. Syftet med planen är att främja de studerandes lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.