Publicerad:

Snart i mål med Ung comeback – en andra chans till gymnasieexamen

Viadidakt avslutar nu det framgångsrika projektet Ung comeback, där 23 unga vuxna har fått studiehandledning och fått göra slutprov för att nå betyg i uteblivna gymnasiekurser.

En otrolig möjlighet för deltagarna

Andreas och Edvin har läst in svenska och matematik inom projektet Ung comeback. De hade mycket distansundervisning under sina gymnasieår och halkade av olika skäl efter med vissa ämnen.

– Det har varit en otrolig andra chans! Jag hade gett upp tanken på att ta igen de här ämnena på egen hand med distansundervisning. Den här möjligheten, med att ha lektioner flera gånger i veckan, har varit avgörande för att lyckas. För mig har det betytt mycket att kunna plugga samtidigt som man jobbar, säger Andreas.

Han läste samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet och tog studenten 2020. Nu Andreas sikte på bra resultat på högskoleprovet och sedan söka en psykologutbildning. 

Edvin träffade en studie- och yrkesvägledare i slutfasen av sina tre år på samhällsprogrammet, för att diskutera hur han skulle klara av studierna framåt. Eftersom han var för ung för att plugga på Komvux, fick han erbjudande om Ung comeback.

– Den hjälp jag har fort har gjort så att jag har klarat kurserna till slut. Det hade inte gått annars. Nu har jag bara ett gymnasiearbete kvar, så har jag examen sedan. Målet att jobba ett tag och sedan söka utbildning till polis.

Två unga personer fotograferade genom en rund spegel.
Andreas och Edvin är tacksamma över den hjälp de har fått via projektet Ung comeback. Foto: Stina Järperud

Noor (som heter något annat) läste ekonomiprogrammet och tog studenten 2022. Hon har nyligen fått veta att hon har dyslexi och fick därför kämpa extra mycket med studierna när det var distansundervisning.

– Projektet har varit bra. Jag har läst fysik med en lärare och har fått bra hjälp. Vi som fick ut 2022 hade ju distansundervisning i stort sett hela gymnasiet på grund av pandemin. Det var många som därför inte fick examen, så det här projektet har varit bra för många, säger Noor.

Nu när hon har klarat även fysikkursen har hon sökt till en högskoleingenjörsutbildning i byggteknik på Linköpings universitet.

Studierna kombinerades med deltidsjobb

De tre ungdomarna hade liksom majoriteten av övriga deltagare ett deltidsjobb. De lärarledda lektionerna och prövningarna har anpassats efter deras arbetstider.

– Vi ville skapa en insats som fungerar även med deltidsjobb. Det är viktigt att inte nöja sig med ett nej, vi har valt att anpassa så att det fungerar för ungdomarna. Vi har insett hur viktig den här typen av insatser är för ungdomarna och kommer att hålla igång delar av arbetssättet även efter projektets slut. Vi kommer fortsätta att vara ute i skolorna och samarbeta med Komvux, säger projektledaren Kayse Shafec.

Tre personer vid en soffgrupp.
Projektledaren Kayse Shafec på Viadidakt.

Om projektet

React EU Ung Comeback är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, som en del av EU:s hantering av Covid-19-pandemin. Projektet har riktat sig till unga som har avslutat gymnasiet med ett studiebevis, men inte fått någon gymnasieexamen eftersom de inte har betyg i alla ämnen. Projektet startade 1 april 2022 och avslutas 30 april 2023.

Hur har det gått till?

Viadidakt har erbjudit studiehandledning och prövning (slutprov) i samarbete med Katrineholms tekniska collage (KTC). För att hitta unga som kan vara aktuella för insatserna har vi samarbetat med bildningsförvaltningen i Katrineholm, barn- och utbildningsförvaltningen i Vingåker och Arbetsförmedlingen.

Fördelar med arbetssättet:

  • Bryter hemmasittandet
  • Ökar förutsättningarna att komma till en mer stadigvarande anställning eller vidare till högre studier
  • Individanpassade insatser utifrån tid, stöd och omfattning
  • Läraren nära till hands
  • Få elever på plats samtidigt och mer tid för den enskilda individen

Resultat

Viadidakt har lyckats rekrytera 23 personer för studiehandledning mot prövning. Hittills har tre personer fått sin gymnasieexamen eller blivit högskolebehöriga. Större delen av prövningarna är inbokade fram till den 30 april.