Publicerad:

Gunilla slutar som ordförande efter 20 år i Viadidaktnämnden

Veckans sammanträde för Viadidaktnämnden blev det sista för Gunilla Magnusson (S). Vid årsskiftet är det dags att lämna uppdraget som ordförande. Men fram tills dess fortsätter engagemanget ända in i kaklet.

Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholms och Vingåker kommuner. När den startade i september 2001 blev Gunilla Magnusson vald till ledamot och 2012 blev hon ordförande. Sedan dess har hon har blivit omvald varje mandatperiod. Nu är det dock dags att lägga ordförandeklubban på hyllan för 70-åringen.

– Jag har visserligen fyra politiska uppdrag kvar, men de innebär inte att jag är uppbokad lika mycket som i och med ordförandeuppdraget. Nu får jag tid över till att träna mer kontinuerligt på Friskis och svettis och förhoppningsvis kunna tillbringa lite mer tid i vår lägenhet i Spanien.

Gunilla Magnusson är född och uppvuxen i Eskilstuna och flyttade till Katrineholm 1971. Här har hon blivit kvar och hon känner sig som en katrineholmare i själen. Hon gjorde sina högre studier inom pedagogik, strategiskt personalarbete och företagsekonomi. Större delen av yrkeslivet har kretsat kring kompetens- och utbildningsfrågor. De sista åtta åren innan pension pendlade Gunilla till Borås för ett arbete som biträdande prefekt och ansvarig för ett regionalt utvecklingscentrum gentemot kommunerna i Sjuhärad.

En person delar ut present och blommor till en annan person. Båda ser glada ut.
Sara Alexandersson tackar av Gunilla Magnusson på Viadidaktnämndens sammanträde. Foto: Ylvali Winkler

Under det sista nämndmötet tog Gunilla med ledamöterna på en tidsresa genom lokala utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor de senaste 40 åren. Hon inledde med hur det var på Göran Perssons tid, när den tidigare stadsministern var kommunalråd i Katrineholm. Sedan lotsade lotsade hon församlingen vidare med en liten historielektion om hur verksamheterna har utvecklats.

– När Viadidakt bildades fanns inte våra återbruksverksamheter. Överskottsmarknaden, Bytestoget och Fritidsbanken är numera viktiga verksamheter som värnar om miljön, hjälper ekonomiskt utsatta och bidrar till kompetensutveckling för deltagarna som arbetar här. Ungdomstorget och Stödcentrum är också verksamheter som inte fanns med från starten, säger Gunilla och fortätter:

Arbetsmarknadsenheten har lyckats bättre än förväntat, trots att man har en väldigt svår målgrupp att arbeta med.

Även Komvux och Campus har liksom arbetsmarknadsenheten utvecklats under de här åren. Tillsammans och var för sig har enheterna varit duktiga på att söka statliga och EU-finansierade stöd för olika projekt.

Gunilla berättar att Viadidakts projekt tillsammans har beviljats 99 miljoner kronor den senaste mandatperioden. Under samma tidsperiod har 5 359 elever 1 453 deltagare passerat Viadiakts verksamheter. Hon hyllar hur Campus har expanderat och hur den ökade kvaliteten på Komvux har bidragit till att fler klarar målen, till exempel inom Sfi.

– Jag tycker ju att de här frågorna är jätteviktiga. Uppdraget som ordförande i Viadidaktnämnden har alltid känts roligt. Ledningen och personalen på Viadidakt är alla jätteduktiga.

1 januari 2023 tar Helena Gärtner (M) över som ordförande i Viadidaktnämnden. Gunilla Magnusson fortsätter som ledamot i kommunfullmäktige och blir ersättare i socialnämnden i Katrineholms kommun.

– Det känns bra att lämna över. Jag har inte tröttnat på den här verksamheten, men man kan ju inte hålla hur länge som helst.