Publicerad:

Komvux byter anordnare för gymnasiekurser på distans

Från och med 1 januari 2023 byter Komvux utbildningsanordnare för de gymnasiekurser som läses på distans.

Viadidakt har gymnasiekurser både med klassrumsundervisning i Katrineholm och kurser på distans. Distankurserna erbjuds i samarbete med olika utbildningsanordnare. Kurserna på plats i Katrineholm ges av Viadidakt och de påverkas inte av bytet av utbildningsanordnare för distanskurserna.

Från och med 1 januari kommer nya distanskurser att erbjudas av NTI-skolan, på grund av en ny upphandling. Avtalet är ettårigt, med möjlighet till förlängning.

Alla elever får läsa färdigt

De elever som i dag läser via MoA lärcentrum får läsa färdigt påbörjade kurser, även om de fortsätter efter årsskiftet.