Publicerad:

Johan och David får kvalitetspris för sina insatser på Viadidakt

Johan Haarala och David Andersson fick på tisdagsmorgonen ta emot viadidaktnämndens kvalitetspris för sitt arbete inom Viadidakt.

Fyra personer står i en grönskande omgivning. De två i mitten håller i varsitt diplom och blommor.
Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S), pristagarna David Andersson och Johan Haarala samt nämndens vice ordförande Monica Granström (S).

Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S) och vice ordförande Monica Granström (S) delade ut diplom och blommor. Johan Haarala, IKT-samordnare på stab och service, fick först kliva fram och ta emot nämndens applåder.

– Jag vet att du är en väldigt duktig och uppskattad medarbetare, som verkligen kan se till att folk kan göra sitt jobb på ett bra sätt, inledde Gunilla Magnusson (S) innan hon läste upp motiveringen:

Johan har, under lång tid, på ett vänligt, tålmodigt och pedagogiskt vis stöttat Viadidakts medarbetare i allehanda frågor runt förvaltningens verksamhetssystem och digitalisering. Johan sprider också kunskap om GDPR och löser akuta teknikproblem som gör att den praktiska arbetsvardagen fungerar bättre för alla medarbetare på Viadidakt.

Sedan var det David Anderssons tur att få uppskattning för sitt tidigare arbete inom Komvux (tidigare Vuxnas lärande). Han arbetar fortfarande kvar på Viadidakt, men nu som utredare på stab och service. Motiveringen lästes upp:

David har på ett målmedvetet sätt förbättrat rutiner och kvalitet inom administrationen vid Vuxnas lärande. David har varit drivande i att utveckla en verksamhet som idag ger ett bättre stöd till både elever, medarbetare och chefer. David delar generöst med sig av sin kunskap, är hjälpsam mot kollegor och sprider glädje i verksamheten.

– Jag blev lite förvånad. Men det känns roligt och hedrande att ta emot priset, säger David Andersson.

Prissumman är totalt 10 000 kronor och pengarna ska användas till en aktivitet som kommer verksamheten tillgodo. Vad det blir är ännu inte bestämt.

Om Viadidaktnämndens kvalitetspris

Syftet med priset är att synliggöra goda exempel och uppmuntra verksamheten att utveckla metoder och arbetssätt för att uppnå ökad måluppfyllelse.

Prissumman är på 10 000 kronor. Pengarna ska användas på ett sätt som kommer verksamheten tillgodo och främjar fortsatt kvalitetsutveckling. Val av aktivitet sker i samråd med närmaste chef.

Vem eller vilka kan nomineras?

Alla verksamheter inom Viadidakt kan nomineras till priset. Det kan vara en eller flera personer eller en hel arbetsgrupp.

Det arbete som nomineras ska uppfylla något av följande kriterier:

  • Insatser utöver det vanliga som bidragit till ökad måluppfyllelse.
  • Nya arbetssätt eller metoder som stödjer deltagares eller elevers utveckling.
  • Kvalitetsförbättrande åtgärder som bidragit till personalens arbetsmiljö och arbetsglädje.

Viadidaktnämnden beslutar vem/vilka som får ta emot priset.