Publicerad:

Komvux inför distans med handledning och klassrumsundervisning i höst

En positiv nyhet till höstterminen är att elever som läser gymnasiekurser nu får möjligheten att välja klassrumsundervisning, för att fler ska nå sina mål. Viadidakt inför också möjlighet att studera på distans med handledning. Syftet eleverna i högre grad ska kunna kombinera arbete med studier, utan att de går miste om nära lärarkontakt och stöd. Det kan vara avgörande för att eleverna ska lyckas med sina studier.

Komvuxelever som läser på gymnasienivå har de senaste åren varit hänvisade till studier helt på distans. Det har varit ett bra alternativ för många elever och har underlättat fortsatta studier under pandemin. Men studiesättet passar inte alla elever.

– En del har svårt att nå sina betyg på distans. Nu hämtar vi hem en del av komvuxutbildningarna och ger dem i egen regi här på Viadidakt. Det ger bättre kvalitet och ett större utbud. Vi vill få fler att nå sina mål, säger Linda Malmberg, biträdande rektor på Komvux.

I samarbete med Katrineholms gymnasieskolor erbjuds också två helt nya yrkesutbildningar – undersköterska och storkök.

Nyheter på Komvux hösten 2022

Möjligheten att välja klassrumsundervisning införs på några av ämneskurserna till höstterminen. Studierna sker då i Viadidakts lokaler i Katrineholm. Studiesättet passar ofta elever som studerar på heltid eller behöver extra stöd och struktur. Dessutom är det ju roligare att lära sig saker tillsammans.

Viadidakt inför också möjligheten att studera på distans med handledning på vissa kurser, där eleven har handledningstider med sin lärare. Eleven väljer själv om hen vill träffa läraren fysiskt eller digitalt. Handledningen är frivillig och vill man som elev läsa kursen helt på distans går det bra att göra det.

– Man kan få stöd och hjälp med kurserna för att komma in på högskolan och nå sina mål. Vi är flexibla och man kan studera på distans med handledning samtidigt som man jobbar, då vi har anpassningsbara handledningstider. Vi står med öppna armar för att man ska nå sina mål oavsett om det är mot jobb eller högre studier, säger Anna-Lena Karlsson, rektor på Komvux.

Viadidakt erbjuder och kommer fortsatt att erbjuda ett stort utbud av gymnasiekurser på distans för vuxna i samarbete med externa utbildningsföretag. Rena distansstudier passar ofta bra för den som har ett arbete, och är självständig i sina studier men som vill som vill läsa vid sidan av.

Ny vårdutbildning

I samarbete med Katrineholms tekniska collage (KTC) startar Viadidakt en helt ny utbildning till undersköterska. Kurserna motsvarar ämneskurserna inom vård- och omsorgsprogrammet och eleverna har både klassrumsundervisning och praktik. Kursen pågår i 65 veckor.

Ny storköksutbildning

Tillsammans med Lindengymnasiet startar Viadidakt också en storköksutbildning till hösten. Kursen ger kompetens för den som vill arbeta inom storkök, hotell- och restaurang eller måltidsservice.

Hälften av utbildningen bedrivs praktiskt i Lindengymnasiets kök och den andra hälften är praktisk inom Katrineholms kommuns enheter och verksamheter. Kurslängden är 40 veckor.

Två vårdelever med förkläde bäddar en säng
Foto: Hanna Maxstad

Nya kurser

Kursstart vecka 33

Klassrumsundervisning

 • Undersköterska, 65 veckor
 • Storkök/restaurang, 40 veckor

Kursstart vecka 32 och vecka 42

Klassrumsundervisning, 10 veckor

 • Matematik 1a
 • Matematik 2a
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska som andraspråk 1

Kursstart vecka 32 och vecka 42

Distans med handledning, 10 veckor

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a
 • Matematik 2a
 • Svenska som andraspråk 1
 • Svenska som andraspråk 2
 • Svenska som andraspråk 3

Kontakt

Anna-Lena Karlsson

Rektor Komvux
Telefon: 0150-574 92
Mejl: anna-lena.karlsson@viadidakt.se

Linda Malmberg

Biträdande rektor Komvux
Telefon: 0150-574 93
Mejl: linda.malmberg@viadidakt.se

David Rytter

Rektor KTC
Telefon: 0150-574 31
Mejl: david.rytter@katrineholm.se