Publicerad:

Även unga födda 2003 och 2004 ges möjlighet att söka kommunalt sommarjobb

Vi har feriejobbsplatser över. De används nu till satsningen Sommarjobb för ungdomar, under förutsättning att beslut om stöd fattas av Region Sörmland. Ungdomar födda 2003 eller 2004 i Katrineholms och Vingåkers kommuner kan söka.

Katrineholms och Vingåkers kommuner erbjuder nu sommarjobb till fler ungdomar. Jobben administreras av Viadidakt.

Ansökningsperioden är 9-22 maj.

Läs mer om jobben och ansök här.