Publicerad:

Bron ger stöd till distanselever

Genom Projekt Bron ska antalet elever som av olika orsaker hoppar av sina vuxenstudier minska. De som behöver stöd har nu ett team av personer med olika professioner att vända sig till.

Åsa Ersson och Mikael Olofsson, Projekt Bron.

Åsa Ersson och Mikael Olofsson, Projekt Bron.

Ett växande problem är att det blivit allt vanligare att elever av olika orsaker hoppar av från sina vuxenstudier. Problemet är rikstäckande och Skolverket har efterlyst stödprojekt. Viadidakt har därför startat upp Projekt Bron.

– Vi har sett att det är stora avhopp och att elever inte fullföljer sina utbildningar. Det finns framförallt ett stort behov av stöd till vuxenelever som läser på distans. Det finns även under normala förhållanden, men har blivit extra tydligt under pandemin, säger Åsa Ersson som är projektledare för Bron.

Bron som ska hjälpa elever som läser på distans att nå sina mål består av ett team med coacher, pedagoger, beteendevetare och IT-samordnare.

– Vi måste få kontakt med eleverna innan de hoppar av och se var vi kan stötta. Det handlar inte bara om det pedagogiska, det kan vara IT-frågor eller andra frågor runt studierna som gör att man har svårt att studera. Den som aldrig studerat tidigare behöver kanske hjälp med studietekniken. Kombinerar man studerandet med att ta hand om barnen hemma behövs kanske hjälp med hur man lägger upp pluggandet då. För den som är ovan vid studier kan det här vara stora utmaningar som gör att man tvekar, säger Åsa.

Elever får redan via antagningsbeskedet information om att Bron finns så att de kan ta kontakta om vad de tror de kommer att behöva hjälp med. Projektet är i ett uppstartsskede och Åsa räknar med att det kommer att startas fullt ut efter semestern.

– Vårt största arbete i dag är att kontakta de elever som behöver stöd och just nu sitter vi och ringer runt. Ett första samtal med eleverna så att vi kan skapa oss en bild av hur vi kan stödja.

– Vi utgår från de listor vi har över alla som läser på distans. När vi ringer runt så får vi bekräftelse på att eleverna uppskattar att vi finns, säger Mikael Olofson som också arbetar med projektet. Telefonsamtalen också är en bra kontaktyta för att se de totala behoven så vi vet vilka åtgärder vi senare behöver göra för att stödja alla.

– Av våra 500–600 elever rör det sig om uppemot 300 elever från Vingåker och Katrineholm som vi har kontakt med via Bron, och antalet växer. Vi skulle vilja arrangera stödgrupper, men vi kan inte det i dag på grund av pandemin. Det får bli individuellt stöd. Vi hoppas det lättar i höst, med grupper kan vi stödja fler, säger Åsa.

Bron finns i digital form, men också med fysiska möten. Teamet i Projekt Bron vill vara flexibla och elever som behöver stöd kommer att kunna träffa dem både dagtid, kvällstid och helger digitalt och på plats i Åbrogården.

– Åbrogården har jättefina lokaler så vi hoppas mycket på det, säger Åsa.

Studier är personlighetsutvecklande. De leder till nya kunskaper men också till att man kan ta nästa steg vidare i livet.

– Det gäller att hitta vägar in för de som varit utanför. Vi behöver hjälpa dem att hänga i och visa för sig själva att de klarar av saker för att bli trygga och våga fortsätta. Få en ökad självkänsla, säger Mikael.

– Ja, ett syfte med Bron är att fler ska våga ta steget att vilja läsa. Om det finns en instans där man kan bolla sina farhågor med någon så är det lättare att ta det steget, sammanfattar Åsa.

Teamet som arbetar med Projekt Bron. Från vänster Mikael Olofson, pedagog, Erland Lundström, coach, Åsa Ersson, projektledare och pedagog, Jonatan Näsström, coach och Linnea Trawen, coach. Till gruppen hör även Linus Kypengren, IT-samordnare.

Teamet som arbetar med Projekt Bron. Från vänster Mikael Olofson, pedagog, Erland Lundström, coach, Åsa Ersson, projektledare och pedagog, Jonatan Näsström, coach och Linnea Trawen, coach. Till gruppen hör även Linus Kypengren, IT-samordnare.