Publicerad:

Viadidakt har fått en ny grafisk profil

I förra veckan beslutade Viadidaktnämnden att anta en ny grafisk profil för Viadidakt. Den nya profilen innehåller bland annat ny logotyp och nya typsnitt.

Viadidakts grafiska profil tar avstamp från Katrineholms kommuns grafiska profil och innehåller samma design, typsnitt och namnstrategi. Viadidakts nya primärfärg är lila. Det är samma lila färg som finns på webben idag.

Exempel på hur en skylt kommer se ut

Logotypen

Logotypen har förnyats och blivit mer enkel och modern. Logotypen föreställer ett jordklot med olika vägval för att visa att det finns olika sätt att komma till oss och att gå vidare.

Namnstrategi

Viadidakt är en bred verksamhet och det är inte alltid lätt att veta vilken verksamhet kommunikationen gäller. Därför kommer verksamhetsnamn användas för att visa vilken verksamhet på Viadidakt som kommunicerar och ge en överblick om vad innehållet handlar om. Verksamhetsnamnet kommer även inkludera orten/orterna på rad två för att förtydliga geografisk plats.

Exempel på hur man har skrivit verksamhetsnamnet till höger samt orten det gäller på affischer/informationsblad.

Varför en ny grafisk profil?

Bakrunden till att man har antagit en ny profil är att den gamla behövde uppdateras. Viadidakt måste leva upp till kraven om tillgänglighet vilken den gamla profilen inte gjorde när det gäller typsnitt och färger. Den gamla logotypen upplevdes som omodern och symboliserade bland annat ett uppdrag om integration som Viadidakt inte längre har. Den nya profilen är modern, enkel och fokuserar på att förtydliga vad vi gör och vad vi erbjuder genom en namnstrategi.

Material med den gamla profilen kommer att bytas ut successivt och senast i slutet av december 2022 ska arbetet vara färdigt.