Publicerad:

Distansundervisning återgår till platsundervisning

Utifrån regeringens beslut att från och med 1 juni ge vuxenutbildning möjlighet att under ordnade former återgång till studier på plats i verksamheternas lokaler, kommer vuxenutbildningen i Katrineholm och Vingåker utarbeta en plan för hur detta ska kunna ske.

Tillbakagången kommer att ske gradvis och under ordnade former. Återgången kommer att anpassas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan efterlevas. Alla elever kommer att i god tid få en tydlig information om när och hur återgången kommer att ske.

Högre studier på Campus Viadidakt

Det är upp till varje utbildningsanordnare att besluta om en tillbakagång och våra studenter bör vända sig till dem för att få mer information.