Publicerad:

Fortsatt distansundervisning för vuxenutbildningen

Sedan den 2 mars har all vuxenutbildning på Viadidakt bedrivits på distans. Vuxenutbildningen kommer gå över till platsbunden utbildning igen så snart det är möjligt.

Beslut om att återgå till platsundervisning kommer ske så snart det är möjligt med hänsyn till de nationella och regionala restriktionerna. Viadidakt kommer att lämna utrymme för att ta in elever på handledning, prov, tester med mera men då i grupper av sju. Arbetsplatsregler gäller.