Publicerad:

Distansundervisning för vuxenutbildning

All vuxenutbildning på Viadidakt övergår till distansundervisning från och med 2 mars 2021.

Beslutet gäller till och med 14 mars men det kan komma att bli längre. Beslut om att återgå till platsundervisning kommer att ske i dialog med smittskyddsläkaren. Vi kommer att lämna utrymme för att ta in elever på handledning, prov, tester med mera men då i grupper av sju. Arbetsplatsregler gäller.