Publicerad:

Projekt hjälper arbetstagare och företag att ta sig igenom kristiden under coronapandemin

Projektet Kompetens inför framtiden vill bidra till att människor och företag i Katrineholm och Vingåker får rätt utbildning och kompetensutveckling för att förhoppningsvis ta sig igenom en tid av kris orsakad av Coronapandemin.

Foto: Hanna Maxstad

Projektet ägs av Viadidakt och finansieras av Europeiska Socialfonden. Ungefär 15 till 20 företag inom industrisektorn i Katrineholm och Vingåker deltar i projektet och tillsammans säger de sig vilja kompetensutveckla cirka 500 medarbetare.

Erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Projektet hjälper företag som har varslat eller permitterat personal eller som eventuellt måste göra det framöver, att ta tillfället i akt och erbjuda kompetensutveckling för sina medarbetare så att både personer och företag står bättre rustade med ny kompetens när krisen är över.

Idén är även att företag som vill utveckla sig mot Industri 4.0 i och med insatser från projektet, ska kunna få bättre förutsättningar för att göra det.

Omställning

- Projektet vill också kunna erbjuda utbildning och kompetensutveckling till kvinnor och män som på grund av coronakrisen nu står utan jobb och behöver ställa om till andra branscher, säger Malin Hellmér, projektledare för Kompetens inför framtiden.

Kunna stanna kvar på arbetsplatsen och stå stärkt på arbetsmarknaden

Projektets huvudsyfte är att människor ska få ökad kompetens för att i första hand kunna stanna kvar på sina arbetsplatser.

- Det handlar om att undvika att bli varslad och arbetslös, förklarar Malin.

I andra hand är syftet att de anställda står stärkta på arbetsmarknaden och på så vis har lättare att ställa om mot en annan bransch där det finns rekryteringsbehov.

Digitala kurser och truck- och skyliftutbildningar planeras

- Just nu håller vi på att utforma en digital företagsanpassad tvådagarskurs i datakunskap där tanken är att företagen själva ska få utforma innehållet efter behov. Till våren ska även truck- och skyliftutbildningar upphandlas, säger Malin.

Genomförda insatser hittills

Sedan projektets start i juni 2020 har dessa insatser genomförts:

  • Truckutbildning: Två personer som blivit arbetslösa på grund av coronakrisen genomförde utbildningen i syfte att ställa om till annan bransch inom lager eller liknande.

  • Utbildning i Heta arbeten: Fyrtiofem personer anställda vid sju olika företag har genomfört utbildningen i syfte att stärka sin och företagens kompetens.

  • Utbildning i Systematiskt Arbetsmiljö BAM: Tjugoen personer anställda vid fem olika företag har genomfört utbildningen i syfte att stärka sin och företagens kompetens.

  • Utbildning i Entreprenadjuridik: Sjutton personer anställda vid fem olika företag har genomfört utbildningen i syfte att stärka sin och företagens kompetens.
Europeiska socialfonden logotyp