Publicerad:

Kompetens inför framtiden

Ett projekt som stödjer näringslivet i Katrineholm och Vingåker.

EU-flagga

Den första juni startade projektet ”Kompetens inför framtiden”. Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden) och ägs av Viadidakt.

Syftet med projektet är att ge människor och företag, som drabbats av den ekonomiska krisen till följd av Coronapandemin, möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. De insatser som man satsar på i projektet ska utgå ifrån arbetsmarknadens behov och det är näringslivets behov av kompetens som ska styra projektet.

Projektets målgrupper är:

  • Individer som blivit varslade, permitterade eller arbetslösa på grund av Corona-krisen och som behöver få utbildning för att kunna ställa om till en annan bransch.

  • Företag som behöver kompetensutveckla sin personal för att dessa ska få en starkare ställning i företaget och för att företagen ska få utökad kompetens och gå stärkta ur krisen.

Samarbetet med näringslivet är grunden för att projektet ska lyckas och i projektets styrgrupp sitter bland annat representanter för näringslivet i Katrineholm och Vingåker.

Just nu pågår en analys för att få fram vilken kompetens som behövs i näringslivet. Från 1 september börjar de flesta utbildningarna. Projektet pågår till oktober 2022.

På grund av en stor efterfrågan startades en truckutbildning redan under juni månad. Två deltagare som blivit varslade på grund av Corona-krisen fick möjlighet att gå utbildningen.

Kontakt

Alla företag som är intresserade av att kompetensutveckla sin personal är välkomna att höra av sig till projektledare Malin Hellmér via malin.hellmer@viadidakt.se.