Publicerad:

Glimtar från Öppet hus om lokala utbildningar och arbetsmöjligheter

Under gårdagens Öppet hus i Kullbergska huset i Katrineholm fick besökarna möjlighet att prata med utbildningsanordnare och rekryterare. Evenemanget lockade runt 100 besökare.

På andra våningen i Kullbergska huset fylldes lokalerna med utbidningsanordnare och rekryterare. Totalt var det 16 utställare.

Solparken i Katrineholm var på plats för att locka nya medarbetare. Bredvid Solparken stod utbildningsanordnaren KYH som erbjuder flera yrkeshöskoleutbildningar som går att läsa i Katrineholm. Bland annat en yrkeshögskoleutbildning för att bli solenergiprojektör.

I Linköpings universitets monter kunde man prata om vägen till läraryrket och om att utbilda sig till sjuksköterska och arbetsterapeut.

Många var intresserade av att veta vad som krävs för att bli polis. Här berättar Maria Ekengren om polisyrket och om behovet av att rekrytera fler poliser.

Teknikhögskolan och Amazon web services samarbetar kring utbildningen Data Center Technician/Engineer som går att läsa i Katrineholm. Som besökare fick man chansen att prata både utbildning och framtida arbete med representanterna.

Vill du veta mer om att läsa högre utbildning i Katrineholm och Vingåker?

viadidakt.se/campus