Publicerad:

Läraryrket lockade under informationskväll med Linköpings universitet

Igår kväll ordnade Viadiakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun tillsammans med Linköpings universitet, en informationskväll om lärarutbildningar.

Kvinna framtar framför elever i ett klassrum

Ett 15-tal personer kom till informationskvällen för att få veta mer om olika vägar in i läraryrket och om att bli förskollärare eller lärare mot fritidshem.

Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef på Bildningsförvaltningen, inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och fortsatte sedan med att prata om Katrineholms kommuns behov av behöriga lärare.

Kvinna pratar framför personer i ett klassrum

Malin Hellmér, samordnare för högre studier på Viadidakt, berättade om servicen på Campus Viadidakt som finns tillgänglig för alla som läser en utbildning på eftergymnasial nivå.

- Campus Viadidakt finns både i Katrineholm och Vingåker och studenter har fri tillgång till våra lokaler och teknik. Man ansöker om ett passerkort som gör att man kan använda lokalerna mellan klockan 7 och 22 alla dagar i veckan, förklarar Malin.

Kvinna framtar framför personer i klassrum

Många besökare verkade intresserade av de introduktionskurser som Ingrid Olsson, universitetslektor vid Linköpings universitet, berättade om. Att erbjuda introduktionskurser på 15 högskolepoäng inom lärarprogrammen, är nytt för Linköpings universitet.

- Tanken är att man ska kunna läsa en introkurs för att känna på hur det är att studera, samtidigt som man fortsätter med det man gör idag. Man ska till exempel kunna fortsätta jobba medan man provar på, berättar Ingrid.

kvinna pratar framför personer i klassrum

Linköpings universitets studievägledare Marie Hedberg förklarade bland annat vad det innebär att ha rätt behörighet. Böhörighet kan se olika ut från person till person beroende på vad man har för utbildningsbakgrund. Hon berättade även om vägar man kan ta ifall man saknar utbildningsbakgrund.

Pappersbunt med kontaktlappar

Det fanns möjlighet att anmäla intresse för att bli kontaktad av Viadidakts studie- och yrkesvägledare för vidare samtal om studier och framtid.

En grupp personer tar fika och står och pratar

I pausen serverades fika och flera av besökarna passade på att prata med varandra och med representanterna från Linköpings universitet.