Publicerad:

Viadidakts deltagare får lära sig om psykisk hälsa på modersmål

Under tre tillfällen i vår har deltagarna på Viadidakts arbetsmarknadsenhet fått lyssna på föreläsningar om psykisk hälsa på sitt modersmål. Syftet är att ge ökad kunskap och medvetenhet om psykisk hälsa.

Föreläsningarna hålls på somaliska, arabiska och svenska samtidigt i tre olika salar. På den svenska föreläsningen finns även tre tolkar med som översätter till dari, tirginja och engelska. Varje föreläsning tar upp olika teman inom ämnet psykisk hälsa. Totalt är det cirka 70 deltagare som deltar.

- Vi vill med den här insatsen öka den allmänna kunskapen kring ett tabubelagt och svårt ämne, säger Tina Palm, arbetsterapeut på Viadidakt.

Motivation till att ta hjälp av samhället

Personalen på Viadidakt hoppas att kunskapen ska ge fler deltagare möjlighet att förstå sin egen problematik och finna motivation att ta det stöd och den hjälp som samhället kan erbjuda.

- Det handlar om att hitta redskap och vägar att ta sig förbi de hinder som psykisk ohälsa kan innebära för utveckling och inlärning, och därmed klara av att komma vidare i sina studier och till egen försörjning, säger Tina.

Föreläsningsserien är finansierad av stimulansmedel via ”Uppdrag psykisk hälsa” som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ansvarar för.

Tina skriver på whiteboard

Tina skriver upp schemat på tavlan för deltagarna. Föreläsningarna är uppdelade i två delar och pågår under hela fömiddagen.

Aida-Anne tittar ut över tomma stolar i föreläsningssal

Vida-Anne Torelöv, föreläsare och sjuksköterska på asyl- och migranthälsan, inväntar sina deltagare. Vida-Anne håller i föreläsningen på svenska och idag ska hon prata om migrationsstress och om att lämna det trygga och komma till något nytt.

- Vi kommer även att prata om sömn, ångest, depression och suicid. Vi kommer också att prata om PTSD, posttraumatisk stress, berättar Vida-Anne.

Personer sitter på föreläsningsstolar, man ser bara benen på deltagarna

I föreläsningssalen som är på svenska finns även tre andra tolkar på plats som tolkar på dari, tirginja och engelska. I och med att de tolkar samtidigt som Vida-Anne pratar får hon ta många pauser för att alla ska hinna följa med. Trots att det tar lite längre tid än i de övriga föreläsningssalarna upplevs upplägget bra och deltagarna är aktiva och vill gärna delta i alla diskussioner.

Blädderblock med texten "Stress - starka känslor"

Här berättar Vide-Ann om vad stress kan innebära. Deltagarna får också diskutera i sina grupper om det finns några ord för stress och depression på sina språk. En av deltagarna berättar att de inte har några ord för det.

- Depression beskrivs som "madness" och att en "witchcraft has taken over" eller något som är andligt, sammanfattar Anne-Vide inför gruppen efter att ha lyssnat på deltagarnas erfarenheter.

Skylt med texten "Föreläsning Somaliska"
Person står framför flera deltagare och föreläser

I salen för den somaliska föreläsningen står Liban Omar, läkare inom psykiatrin i Stockholm, och pratar om depression. Liban berättar med en lugn röst och använder stora gester. Här är stämningen mer allvarlig och deltagarna sitter tysta och nickar emellanåt. Det är bara när Liban ställer en fråga som tystnaden från deltagarna bryts och de börjar prata med varandra.

Fruktfat
Tina står framför fruktfaten

Under förläsningens första del passar Tina Palm på att duka upp frukt och kaffe till deltagarna inför pausen.

Malaz står framför deltagare och föreläser

Malaz Fadlalla är läkare inom psykiatrin i Örebro och föreläser på arabiska. Föreläsningen väcker stort intresse hos deltagarna och många är ivriga att få flika in med kommenterarer, frågor och berättelser om egna erfarenheter.

- Det är en bra grupp som tydligt visar intresse för ämnet. Förra gången var de ännu pratigare, förklarar Malaz och skrattar.

Gruppbild på föreläsarna

Malaz Fadlalla, Vida-Anne Torelöv och Liban Omar pustar ut i pausen innan det är dags för den sista delen i föreläsningen.

Gruppbild på initiativtagarna till föreläsningsserien

Personerna bakom initiativet till föreläsningsserien är Tina Palm, Marie Axelsson och Elisabeth Ask. Alla tre arbetar på Viadidakts arbetsmarknadsenhet i Värmbol.