Komvux

Här finns information för dig som studerar eller vill börja studera på Komvux på Viadidakt. Vi har vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasienivå, yrkesutbildning, svenska för invandrare (Sfi) och Lärvux (komvux som särskild utbildning).